Våra sponsorer och finansiärer

Tack till våra finansiärer Tillväxtverket, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar kommun, Växjö kommun, Linnéuniversitetet och våra företagssponsorer Visma Spcs, Softwerk, Fortnox, CGI, Sigma, Combitech, JSC, Ruuda Consulting som alla bidragit till att göra Digitala veckan möjlig och gett oss ekonomiska resurser att genomföra alla event och föreläsningar utan kostnad för besökarna!

DV_webbsand_inledn

Filmade inslag under Digitala veckan

2016-05-09 Missade du något föredrag eller event under Digitala veckan? Eller vill du kanske se ett bra inslag igen? Under Digitala veckan webbsändes många av inslagen och nu finns dessa sändningar som filmklipp där du kan se en stor del av föredragen i efterhand. 50 filmklipp finns nu att titta på, sorteradeLäs mer

Digitalisera eller dö!

2016-04-26 MÅLGRUPP är små och medelstora företag som har en bit kvar i sitt digitaliseringsarbete – eller rentav inte kommit igång ännu. MÅLET med dagen är att varje deltagare ska gå därifrån med förståelse för vad digitalisering handlar om och hur det påverkar affären inspiration genom goda exempel på hur andra företag har gjort ochLäs mer

Kalmar utmanar Växjö på E-sportturneringen!

2016-04-25 E-sportturneringen i Växjö är inte ensam. Samtidigt pågår en e-sportturnering i Kalmar och nu har man fixat en lina som heter duga. Det innebär att man även kan spela mot varandra oavsett om man sitter i Växjö eller Kalmar. E-sporteventet i Kalmar arrangeras av Kalmar Läns LAN-föreningar: HögsbyLAN, K-Lan,Läs mer

Du missar väl inte Stora IT-kompetensdagen?

2016-04-20 På Stora IT-kompetensdagen möts Linnéregionens IT-företag och IT-studenter från universitet och yrkeshögskolor i regionen för att knyta kontakter och förmedla jobb. Under dagen ges även tillfälle för matchmaking-möten mellan intresserade studenter och företag. Kanske är det du som går därifrån med en ny arbetsgivare? OBS! Sista anmälningsdag är fredag den 22 april! När: Torsdag denLäs mer

Kryptering och kodning – idag och i framtiden

2016-04-19 – Institutionen för matematik vid Linnéuniversitetet ger ett antal kurser inom kryptering och kodning.  Vi bedriver också forskning kopplad till dessa ämnen, berättar Marcus Nilsson som är lektor i matematik och prefekt för Institutionen för matematik vid Linnéuniversitetet. Det är Marcus Nilsson som kommer att föreläsa om dagens och morgondagensLäs mer

Appen – din guide till hela Digitala veckan

2016-04-13 Vill du ha koll på var och när föreläsningar och event sker under Digitala veckan? Du hittar allt här på Digitala veckan i programöversikten, programmet för Kalmar och i programmet för Växjö. Men du kan även ta tider, platser och event med dig i Digitala veckan-appen. Appen innehåller info omLäs mer

Prisutdelning – Stora IT-kompetenspriset 2016

2016-04-13 Stora IT-kompetenspriset delas ut till det företag eller den organisation som utmärkt sig inom utbildning och kompetensutveckling på ett positivt sätt. Syftet med priset är att utse en arbetsgivare som arbetat strategiskt och engagerat med kompetensutveckling av egen personal och samverkat med utbildningsanordnare/studerande kopplat till IT-relaterade utbildningar för att säkra denLäs mer

Tillämpad IT-relaterad forskning – smakprov på vad som är på gång

2016-04-13 Marcelo Milrad, professor i medieteknik kommer att presentera ett urval av pågående forsknings-och utvecklingsprojekt (FoU) som sker i nära samarbete med olika aktörer från det omgivande samhället. Samarbetsparterna kommer från näringslivet och från den offentliga sektorn men utgångspunkten är densamma – FoU ska vara nyttig för alla parter. UnderLäs mer

Storsatsning på Big Data – smakprov på vad som är på gång

2016-04-13 Under 2015/2016 har det gjorts en storsatsning på hantering av enorma datamängder – Big Data. Linnéuniversitetet driver en rad olika projekt och initiativ med anknytning till Big Data inom en mängd områden. Universitetet arbetar för att etablera ett kompetenscentrum DIA@lnu för Dataintensiva tillämpningar och bakom satsningen står 30 forskareLäs mer

IEC:s arbete med att främja tillämpad forskning

2016-04-13 Information Engineering Center (IEC) är ett forsknings- och samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet. IEC:s mål är att skapa nya företag, nya jobb och ökad konkurrenskraft genom samverkan mellan forskning, företag och omgivande samhälle. IEC:s vision är att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region. Bygga samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentligaLäs mer

Så tar vi tillvara på utländska kompetenser

2016-04-08 Linnéregionens arbetsgivare söker med ljus och lykta efter rätt kompetens, det blir allt mer uppenbart för alla att de individer som föds och växer upp i regionen inte kan fylla det stora behov av kompetens som finns och växer. Samtidigt kommer det personer i form av internationella studenter ochLäs mer

Expertkompetens – kompetensutveckla din personal med hjälp av skräddarsydda utbildningar

  2016-04-08 Studier visar att ökad konkurrenskraft och innovationsförmågan främst påverkas av att individer kompetenshöjs på avancerad nivå och att de kombinerar studier och arbete och på så sätt bygger expertkompetenser. Linneuniversitetet har genom KK-stiftelsens program för Expertkompetens för innovation fått drygt 10 miljoner för att skräddarsy utbildning för näringslivetLäs mer

Introduktion till IT-relaterade utbildningar vid Linnéuniversitetet

2016-04-08 Kompetens inom data/IT behövs och används i alla branscher och efterfrågan bara ökar. Linnéregionen är en expansiv region när det gäller data/IT och behovet av kompetens är stort. På Linnéuniversitetet finns en rad olika utbildningsmöjligheter på kandidat- och masternivå. Du får under 20 minuter en snabb översiktsbild av vilka utbildningarLäs mer

Digitaliseringen i skolan

2016-04-01 Efter att ha stått vid skolans sida i mer än 30 år kan nog IST mer om skolan än de flesta. – Vi har följts åt, utvecklats tillsammans, utmanat varandra och hittat nya vägar framåt. Vi har levererat IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen och verksamheten bättre förLäs mer

Gunilla Bradley Center söker företag som vill göra bättre digitala affärer

Företagens förändringsarbete mot en mer digitaliserad marknadsföring, försäljning, och leverans blir allt viktigare. Kunderna kräver att företagen arbetar på samma sätt som kunden blivit van vid som konsument. Det vill säga kommunikation via sociala media, informationssökning och konfigurering av produkter på företagets webbplats samt direkta avslut av affärerna med B2B e-handel. För att mötaLäs mer

Digitala välfärdstjänster inom vård och omsorg

Vad är egentligen välfärdsteknologi?  Enligt Wikipedia benämns det som ”kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga”. Under digitala veckan vill vi lite mer konkret visa vad detta innebär. Vilka digitala hjälpmedel finns det inom Kalmar kommunLäs mer

8 minuter om 8 förändringar som kan utveckla dig, din digitala publicering och potentiella affärsmöjligheter

Media satsar nu stort på digitaliseringen. Men hur gör de, vilka problem står de inför och vilken hjälp finns att få när man digitaliserar en så traditionstyngd bransch? Här får du möjlighet att ta del av erfarenheterna från Gota Media och Infomakers samarbete som har lett till en ökad digitalLäs mer

Öppet hus med digitala och sociala medier

Kalmar Science Parks medlemsföretag som har verksamhet inom Digitala och Sociala media håller öppet hus på Varvsholmen, kl 13-16 den 29:e april.  Apirix, SocialView, Viva Media och Wilson creative, mfl har öppnat upp/flyttat ut sina kontor och bjuder på små miniföreläsningar om aktuella digitala ämnen. Passa på att diskutera strategier och idéer med experterLäs mer

Tävlingsregler för IEC/Videums Hackathon 2016

Varför Tävlingen arrangeras av IEC och Videum Science park och syftet är att stimulera användandet av tillgänglig öppen data för att öka nyttan i regionen. Hur Utmaningen för tävlingsdeltagarna är att nyttja datan i datakällorna för att lösa tävlingsuppdraget. Datan som utnyttjas i bidraget behöver inte vara begränsad till deLäs mer

Interaktiv visualisering med en spelmotor

Inom byggnadsbranschen är upplevelsen av den bebodda miljön en av de största frågeställningarna vid konceptframtagning och utveckling av nya tekniker/produkter. Inom Smart Housing Småland har man därför haft ett projekt där man med hjälp av spelutvecklingsteknik har skapat en interaktiv boendemiljö där användaren kan få upplevelsen av att vara påLäs mer

Gunilla Bradley Centrum, IEC och E-commerce – ett samarbete med stora mervärden

Gunilla Bradley Centrum för digitala affärer (GBC), IEC och Kalmar Science Park e-commerce (E-COM) utökar sin samverkan och kommer att samarbeta på ett antal områden. Ett samarbete som kan ge stora mervärden för både forskare, näringsliv och digitala affärer inom Linnéregionen. För GBC:s del innebär samarbetet att man får delLäs mer

Digital Humanities at the Linnaeus Region: Challenges and Opportunities

Utforskandet av hur ny utveckling inom informations- och kommunikationsteknik påverkar människan kan bli en viktig faktor i Linnéregionens framtida konkurrenskraft. Detta område är något som Marcelo Milrad och Koraljka Golub kommer att ta upp på deras föreläsning på området Digital Humanities (DH). Marcelo Milrad är professor vid institutionen för medieteknik. Han är ocksåLäs mer

Lär dig systemadministration på 105 min

Följ med på en kurs i Systemadministration och lär vad studenterna får lära sig på kursen Utveckling och drift av mjukvarusystem. Under Digitala veckan får du möjlighet att följa föreläsningen online som distansstudent, eller att vara med på plats och både ta del av föreläsning och se hur distansutbildning gårLäs mer

Objektorienterad programmering som MOOC-föreläsning

Kan vem som helst ta del av Linnéuniversitetets utbildningar utan inträdeskrav? Nej, en universitetsutbildning ställer krav på både förkunskaper och behörighet. Men det finns faktiskt föreläsningar som alla som vill kan få ta del av i form av MOOC (Massive Open Online Course). Linnéuniversitetets kurs i objektorienterad programmering med C# ärLäs mer

Ett nytt ekosystem för utbildning och lärande

Hur påverkas utbildningssystemet av digitalisering och globalisering? Öppna nätutbildningar (bl a MOOCs), kollaborativt lärande, delningskultur och sociala medier skapar nya vägar till lärande och nya sätt att validera kompetens. Alastair Creelman (e-lärande specialist, UB) ger en överblick på trender inom utbildning och menar att tillgång till utbildning är större änLäs mer

Vad gör de unga på nätet?

Vad gör barn på nätet? Oavsett om vi är föräldrar, mor- eller farföräldrar, lärare, fritidspedagoger eller andra som har med barn och ungdomar att göra så är frågan kring barnens tillvaro på nätet lika viktig.   Hur fungerar de sociala medier som används och hur används de? En sak stårLäs mer

Från analog till digital kundkonvertering – så gör Smålandsposten

Den första digitala vågen kom på tidigt 1990-tal när Mac:en blev ett verktyg för prepress. Nästa våg kom vid millennieskiftet där redaktionellt material även skulle digitaliseras och publiceras på nätet. Smålandsposten är ett av de medier som nått längst när det gäller digital publicering, och nu handlar det om attLäs mer

IT-pub hos Otimo Data

Välkommen till en IEC-pubkväll! Det är Otimo Data AB i Kalmar som står värd den 28/4 kl 17-19. Otimo är ett företag bestående av cirka 14 anställda som arbetar med utveckling och underhåll av IT-system främst för den offentliga sektorn. I dag har Otimo bland annat 19 av 21 landstingLäs mer

IT-Governance i professionella IT-organisationer

IT-Governance är konsten att styra en verksamhet så att IT tillför så stort värde som möjligt – ja så står det i alla fall på Wikipedia! Vi vill denna dag lära oss mer om detta. Hur organiserar sig IT-avdelningar, hur ser styrprocesser ut och hur mäter man och säkerställer attLäs mer

Öppet hus hos Visma Spcs

Välkommen till Öppet hus hos utvecklingsavdelningen på Visma Spcs den 26:e april kl 17:00! Vismas stora satsning på internettjänster har en fantastisk utveckling i Norden. Vi jobbar just nu med många spännade projekt och är redo för att möta våra kunders krav på digitalisering i framtiden. Vad händer hos Visma SpcsLäs mer

7 tips som gör ditt företag bättre på sociala medier

Sociala medier har skapat en ny värld av möjligheter att kommunicera. De flesta av oss använder sociala medier privat, men många företag har fortfarande inte tagit steget. Sanningen är att det inte krävs särskilt mycket för att bli bra. Mycket bra! Det handlar om att våga arbeta aktivt med sociala medier –Läs mer

Hur påverkar framtidens digitalisering vårt arbete?

Hur digitaliserad är din arbetsplats i dag, och hur kommer den att se ut i framtiden? Trots att vi nått långt står vi fortfarande inför stora förändringar och det kommer även att påverka hur vi kommer att arbeta i framtiden. Mycket talar för att 40-50 procent av de yrken vi känner till i dagLäs mer

Digibrunch

Nyfiken på IT-säkerhet? Passa på att delta på lunchen och få dig en bit mat i magen när ALMI och Videum Science Park kör digibrunch med temat säkerhet! IT-säkerhet har blivit ett allt viktigare inslag, inte bara inom IT-branschen utan inom alla branscher som använder it-tjänster. Under digibrunchen kommer Combitech föreläsa kringLäs mer

Förevent E-sport

Northern Sky anordnar ett litet förevent inför helgens E-sportturnering på Stars & Stripes i Växjö. Hemliga gäster spelar i miniturnering. Kom i tid om du vill titta, förra gången Northern Sky testade att ha en e-sportskväll på Stars n Stripes var intresset långt över förväntan. Du får även möjlighet att testaLäs mer

Efterfest på PM TAK

Välkommen till Växjös högsta inneställe med utsikt över takåsarna, pool, bar, solterasser och mycket mer. Efter föreläsningarna smiter vi upp på TAK och umgås i oordnade och trevliga former. TAK är alltså en del av den påbyggnad som restaurang PM & Vänner byggde ut med när de lade till hotellverksamhet tillLäs mer

Häng med på en rundvandring

Även om det är premiär för digitala veckan 2016 har arrangemanget en historia och utvecklats utifrån IT-mässan IECBiT som anordnats tidigare. Så för dig som vill se lite från tidigare år är här en video där mässgeneral Lars Hornborg guidar oss på en rundvandring på mässgolvet. Möt IT-lotsen, besök jobbtorgetLäs mer

Investeringsträff – digitala tillväxtbolag möter investerare

Fyra tillväxtföretag i expansionsskede presenterar sig för privata investerare. Investerare Sydost arrangerar återkommande presentationsträffar där entreprenörer möter privata investerare. Investerare Sydost består i nuläget av 160 personer från sydost-regionen med intresse och nyfikenhet att till och från investera och gå in som delägare i tillväxtbolag i tidiga skeden. Investeringsträffarna som viLäs mer

Digitala veckan: teman

Våra tidigare Open Space i Växjö och Kalmar producerade en underbar rikedom av idéer och avsikter med allt från kultur, konserter och eSport till hackathon, showcasing, öppna föreläsningar, konferensdagar och mer. Resultatet finns som executive summary och mindmap. Vad vill du och din organisation göra, bidra med eller visa upp? Nu är detLäs mer

Digital transformation i praktiken

Gör din produktinformation hanterbar Digitala trender ändrar fundamentalt hur konsumenter beter sig och hur organisationer verkar. För att realisera nya affärsmöjligheter i en omvärld med radikalt andra förutsättningar krävs ett helt nytt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som kan innebära nya sätt att sköta verksamheten, nya affärsmodeller, minskade kostnader, nya strukturer och nyaLäs mer

Internet of Things i praktiken

Internet of things, eller sakernas internet som det även kallas för på svenska, är redan på väg att bli nästa stora sak. Redan i dag har många av oss kontakt med någon form av internetsak utan att kanske veta om det. Internet of things är alltså den utveckling som innebär attLäs mer

Ungdomars internetvanor i vardagen

Vad gör egentligen våra ungdomar med sina datorer när de har lurarna på och gömmer sig bakom stängda dörrar? Bör vi föräldrar vara oroliga? Ska man sätta gränser och försöka styra över vad de får och inte får göra? Contribe – som bland annat anordnar företeelsen Internet Camp – föreläser kring barns ochLäs mer

Spelutveckling kombinerar kreativitet och effektivitet

Datorspel har gått från att vara enkla lek och tidsfördriv till ytterligt avancerade plattformar för multianvändare med grafik som i vissa fall kan överträffa verkligheten. Man skulle kunna säga att datorspel blivit en del av programutvecklingens spjutspets. Så hur gör man egentligen för att utveckla spel? På programutvecklingsföretaget Softhouses föreläsning omLäs mer

Mjukvara – kontrollera värdet genom immaterialrättsliga verktyg

Digitala entreprenörer med nya idéer har det inte lika enkelt med patent och idéskydd som på Gustaf de Lavals och Gustav Daléns tid. Men det finns andra tillvägagångssätt i dagens immaterialrätt. Hur kontrollerar man värdet som skapas i mjukvara? Finns det andra sätt att skydda och kontrollera digitala uppfinningar somLäs mer

Konkreta diskussioner kring immaterialrätt

Kan man ta patent på en idé? Finns det andra sätt att skydda uppfinningar som inte är stöpta i en bestämd form? Jodå, immaterialrätten reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. Så hur fungerar det rent konkret? Firma Bergenstråhle och partners tar oss vidare från den teoretiskaLäs mer

Automatisera vardagen i företaget

Har du också funderat över hur den digitala världen kan skapa så mycket mer manuellt arbete framför datorn? Eller är det kanske vårt eget fel? Ofta är det nog det, för det finns som regel smartare sätt att göra saker på. En som redan bjuder på en mängd handfasta ochLäs mer

Digitalt fikasnack i ett distribuerat företag

Man ska leva som man lär och gärna lära ut fördelarna med hur man lever. Så vem kan då vara bättre på att föreläsa om digital gemenskap än IT-konsultföretaget med personalen på kunduppdrag? Aldrig tidigare har möjligheterna varit så goda till digital samverkan och samvaro. Och det kan vara enLäs mer

Fantastiskt gott kaffe på kontoret

Hur är kaffet på ditt kontor? Är det en nödvändighet för att överleva dagen eller något som faktiskt smakar gott? Det är stor skillnad på kaffe och kaffe. Möt Mathias Ganuitz – grundare av PLUG/VXO och mångårig kaffekonnässör – och se när han visar hur man förvandlar kaffet på arbetsplatsen frånLäs mer

Programmering för barn och ungdomar

Det finns inget datorspel som är roligare än att programmera! Det tycker i alla fall Peter Liljenberg, som själv började programmera 1989 i BASIC på en Commodore 64 och är lite avundsjuk på alla möjligheter en tolvåring idag har. Programmering behöver inte vara svårt. Egentligen är det lekande lätt. SåLäs mer

Digital musikfestival

Boka in kvällen den 28:e april! Då anordnar Kafé de luxe digital musikfestival! Allt med temat digital musik. Vad det innebär? Det återstår att se. Ett tips om du vill passa på att äta en bit mat är att vara i tid. Kafé de luxe restaurang har även glada timmen mellanLäs mer

E-sportturnering

Nyfiken på att testa e-sport? Nu har du chansen. Northern Sky anordnar e-sportturnering och LAN för allmänheten. E-sport står för elektronisk sport och är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler, där de tävlande spelar olika sorters datorspel mot varandra via internet eller ett LAN. När: E-sportsturneringen startar på fredagen den 29 aprilLäs mer

Hackathon

En av veckans höjdpunkter! Tillsammans med några medlemssponsorer anordnar IEC ett Hackathon med temat öppen data. När: Torsdag den 28 april till fredag den 29 april Var: Videum Science Park Läs mer: IEC och Videums Hackathon för företag Vad är hackathon? Ordet ”hackathon” är en nybildning på orden hacker och maraton, där ”hack” användsLäs mer

Paneldiskussion om e-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. Vill du veta mer om e-hälsa? Missa inte paneldiskussionen kring e-hälsa som leds av Diana Axelsson-Olsson, projektledare på eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet.   Läs mer: Här är en filmLäs mer

Entreprenörskapsmässa

Välkommen till mässa för blivande och etablerade entreprenörer – ett exklusivt tillfälle att knyta kontakter och få information! Är du driven och intresserad av företagande? Eller vill du veta mer om hur man startar och driver framgångsrika företag? Då är Entreprenörsmässan ett unikt tillfälle för dig att knyta värdefulla kontakter ochLäs mer

Smarta fabriker – Industri 4.0

  Den fjärde industriella revolutionen är på väg och industrin går en spännande och utmanande framtid till mötes. Smartare produktion med hjälp av Internet of Things och tjänster utvecklade kring detta. Vad kan företag göra för att lyfta sin produktion – effektivisera processer – addera mervärde till sina produkter –Läs mer

Digital mötesplats med PLUG/VXO

PLUG/VXO är Växjös nya kaffebar med det goda kaffet, men också en mötesplats för arbete. PLUG/VXO utgår till och med från mötesplatsen och har ordet mötesplats som den röda tråden genom hela upplägget. Missa inte Mathias Gaunitz som visar upp konceptet och berättar om utmaningarna i att etablera en mötesplats förLäs mer

För föräldrar – vad spelar barnen och varför?

Magnus Stenbenke från Northern Sky talar om hur man gör för att förstå och delta i den värld av spel som många ungdomar är djupt försjunkna i. Är du förälder till en ungdom som utövar mycket E-sport? Känner du att du har dålig koll på vad som sker på ett lan? TrorLäs mer

© IEC 2016 | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress