År: 2016

IEC:s arbete med att främja tillämpad forskning

2016-04-13 Information Engineering Center (IEC) är ett forsknings- och samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet. IEC:s mål är att skapa nya företag, nya jobb och ökad konkurrenskraft genom samverkan mellan forskning, företag och omgivande samhälle. IEC:s vision är att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region. Bygga samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga Så hur arbetar IEC för att bidra till att förankra forskning och innovation i praktisk tillämpning inom det digitala området? Lars Hornborg, projektledare för IEC, ger här en introduktion där du får möjlighet att höra hur arbetet går till. IEC arbetar också för att etablera ett IT-forskningsinstitut knutet till Linnéuniversitetet, vars innehåll skall drivas av näringsliv och det offentliga. Du kommer här att få hör mer om hur processen går till. När: Onsdag 27 april kl. 15:30 Var: Filmstaden Växjö – sal 2 Se mer: om IEC:s...

Read More

Så tar vi tillvara på utländska kompetenser

2016-04-08 Linnéregionens arbetsgivare söker med ljus och lykta efter rätt kompetens, det blir allt mer uppenbart för alla att de individer som föds och växer upp i regionen inte kan fylla det stora behov av kompetens som finns och växer. Samtidigt kommer det personer i form av internationella studenter och läser under ett år eller längre på Linnéuniversitetet eller hamnar i regionen på grund av att de tvingats fly från sina hemländer. Elin Lindkvist, samverkanskoordinator på externa relationer berättar om de senaste satsningarna som håller på att formas för att bättre kunna ta vara på internationella studenters kompetenser och få fler att stanna i regionen efter avslutade studier. Jennifer Contreras, projektkoordinator, berättar om de satsningar som datavetenskapen gör för att ta vara på nyanländas kompetenser genom kompetenskartläggningar, validering och kompletterande utbildningar. När: Onsdag den 27 april kl 15:10 Var: Filmstaden Växjö – sal 2 Se mer: Delar av föreläsningen kan komma att ges på...

Read More

Expertkompetens – kompetensutveckla din personal med hjälp av skräddarsydda utbildningar

  2016-04-08 Studier visar att ökad konkurrenskraft och innovationsförmågan främst påverkas av att individer kompetenshöjs på avancerad nivå och att de kombinerar studier och arbete och på så sätt bygger expertkompetenser. Linneuniversitetet har genom KK-stiftelsens program för Expertkompetens för innovation fått drygt 10 miljoner för att skräddarsy utbildning för näringslivet på avancerad nivå. Kurser och utbildningar utvecklas genom att matcha kompetens- och utvecklingsbehov i näringslivet med den kunskap och kompetens som finns på Linnéuniversitetet. Detta förutsätter en nära samverkan mellan akademisk miljö och företag i utvecklingsarbetet, under föreläsningen får du möjlighet att lära dig om hur du kan bidra till utvecklingen av nya kurser som kan kompetenshöja din personal. Eftersom utbildningarna är riktade mot yrkesverksamma ställs höga krav på flexibla utbildningsformer. För näringslivet innebär det att deltagande företag kan tillgodogöra sig relevant kunskap vid lärosätet inklusive forskningsresultat genererade där eller globalt, under föreläsningen kommer du även få information om kurser som framtagits i samverkan med företag och som ges till hösten 2016. Föreläsningen hålls av Arianit Kurti och/eller Ola Petersson – ansvariga för Expertkompetensprojektet När: Onsdag den 27 april kl 14:50 Var: Filmstaden Växjö – sal 2 Se mer: Delar av föreläsningen kan komma att ges på...

Read More

Introduktion till IT-relaterade utbildningar vid Linnéuniversitetet

2016-04-08 Kompetens inom data/IT behövs och används i alla branscher och efterfrågan bara ökar. Linnéregionen är en expansiv region när det gäller data/IT och behovet av kompetens är stort. På Linnéuniversitetet finns en rad olika utbildningsmöjligheter på kandidat- och masternivå. Du får under 20 minuter en snabb översiktsbild av vilka utbildningar som ges inom de tre IT-relaterade ämnena; datavetenskap, informatik och medieteknik på universitetet av: Jesper Andersson, prefekt datavetenskap Morgan Ericsson, universitetslektor Under föreläsningen får du även möjlighet att lyssna till det pågående utvecklingsarbetet med att ta fram en ny masterutbildning inom datavetenskap i nära samverkan med det regionala näringslivet i regionen. Syftet är bland annat att stärka kompetensen på avancerad nivå i regionen – se hur just du kan påverka inriktning och utbildningsinnehållet. När: Onsdag den 27 april kl 14:30 Var: Filmstaden Växjö – sal 2 Se mer: om utbildningarna på Linnéuniversitetet se: Kandidatnivå Masternivå OBS! sista ansökningsdagen till höstens kurser är 15/4. Föreläsningen ger en översiktlig information, men ligger efter att ansökningsperioden avslutats. Föreläsningen hålls på...

Read More

Digitaliseringen i skolan

2016-04-01 Efter att ha stått vid skolans sida i mer än 30 år kan nog IST mer om skolan än de flesta. – Vi har följts åt, utvecklats tillsammans, utmanat varandra och hittat nya vägar framåt. Vi har levererat IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar med skolan, berättar Jonas Nilsson, verksamhetskonsult på IST. På Jonas Nilssons föreläsning görs ett nedslag i hur IST är ett stöd för lärare och rektorer i den pedagogiska processen. Jonas Nilsson visar även det absolut senaste med IST:s smidiga integrering med Google och deras Lärplattform Google Classroom. När: Onsdag den 27 april kl 10:40 Var: Filmstaden Växjö – sal 1 Se mer:...

Read More

Våra finansiärer

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

IEC2020

Twittrat om Digitala veckan