2017-02-28

DISA, eller Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences & Applications, som är det fullständiga namnet, blir universitetets sjätte spetsforskningsområde och kommer att innebära nya möjligheter för regionens IT-företag.

Welf Löwe är professor vid institutionen för datavetenskap och forskningsledare för DISA på Linnéuniversitetet.

Welf Löwe är professor vid institutionen för datavetenskap och forskningsledare för DISA på Linnéuniversitetet.

DISA kommer att ha en tyngdpunkt inom datavetenskap, men kommer även att ha ett mångvetenskapligt perspektiv på Big Data och samarbeta med forskare på olika fakulteter på Linnéuniversitetet.

På Digibrunchen kommer Welf Löwe, professor vid institutionen för datavetenskap och forskningsledare för DISA, att berätta mer om vilken nytta ditt företag kan ha av det nya forskningsinstitutet som redan knutit ett 30-tal forskare till sig.

När: måndag 27 mars kl 11:30 – 13:00

Var: Videum Science Park Hus Echo, Framtidsvägen 18, Växjö

Anmälan: Anmäl dig här senast 23 mars

Läs mer

Big Data blir nytt spetsforskningscenter vid Linnéuniversitetet

Om professor Welf Löwe

Linnéuniversitetet om DISA