Lnu_Symbol_Kalmar_Vaxjo

Marcelo Milrad

Marcelo Milrad

Utforskandet av hur ny utveckling inom informations- och kommunikationsteknik påverkar människan kan bli en viktig faktor i Linnéregionens framtida konkurrenskraft. Detta område är något som Marcelo Milrad och Koraljka Golub kommer att ta upp på deras föreläsning på området Digital Humanities (DH).

Marcelo Milrad är professor vid institutionen för medieteknik. Han är också prefekt vid samma institution och föreståndare för Center for Learning and Knowledge Technologies (CeLeKT).

Koraljka Golub är Universitetslektor på Linnéuniversitetet och undervisar och forskar i biblioteks- och informationsvetenskap inom området digitala bibliotek och informationsåtervinning.

När:  Onsdag den 27 april kl 15:30 – 16:00

Koraljka Golub

Koraljka Golub

Var: Filmstaden Växjö – sal 1

Se mer: Exploring the nature and consequences of new developments in Information and Communication Technologies (ICT) and their impact and transformations with a focus on the Humanities has the potential to become a key success factor for the values and competitiveness of the entire Linnaeus region. In this interactive panel we will  present and discuss our current efforts in the field of Digital Humanities (DH) aiming at identifying and establishing the needs of the region and its potential. Participants representing the public and private sectors are expected to actively contribute in discussions on the needs of the region at various levels. The outcomes of these efforts will be used to refine and direct our future efforts. Our long-term strategy is to develop a creative knowledge environment that carries out prominent development and research activities within the field of Digital Humanities both at regional and international scale, serving as a catalyst for driving a societal change with a focus on innovations and sustainable growth.