CGI

Gör din produktinformation hanterbar

Digitala trender ändrar fundamentalt hur konsumenter beter sig och hur organisationer verkar. För att realisera nya affärsmöjligheter i en omvärld med radikalt andra förutsättningar krävs ett helt nytt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som kan innebära nya sätt att sköta verksamheten, nya affärsmodeller, minskade kostnader, nya strukturer och nya samarbetsformer.

CGI presenterar hur man i ett konkret lokalt småländskt kundcase förbättrat och effektiviserat kundens produktinformation med hjälp av ett PIM-system (Product information management).

När: Onsdagen den 27 april kl 09:15

Var: Filmstaden Växjö – sal 2

Se mer: CGI