2017-03-08

Hur ser läget ut i Kronoberg? Vart står vi och hur kan vi stötta utvecklingen i länet? Region Kronoberg presenterar genom konsultbolaget Kontigo resultaten av förstudien ”Smart Industri i Kronoberg – Digitalisering”.

Inom ramen för denna har en nulägesanalys genomförts som ligger till grund för ett antal åtgärdsförslag.

Under dagen presenteras exempel från verkligheten – stämmer företagens bild överens med det presenterade nuläget? Är åtgärdsförslagen som förstudien landade i relevanta?

Varmt välkommen på en intressant förmiddag!

Program

09:00 – 09:10 Välkomna och introduktion till dagen
09:10 – 09:50 Hur ser nuläget ut? Vad gör vi framöver?
10:00 – 10:20 Automation in i minsta detalj – Rickard Olsson, PG&WIP
10:20 – 10:40 Digitaliserade och säljer mer – Nelson Garden
10:50 – 11:10 Hur stöttar Region Kronoberg länets näringslivsutveckling?
11:10 – 11:30 Diskussion och avrundning
11:30 – Mingellunch

 

När: torsdag den 30 mars kl 09:00
Var: Videum Bravo Hub, Framtidsvägen 12, Växjö
För vem: Aktörer som vill bidra till en starkare konkurrenskraft inom länets industri
Anmälan: Här senast den 23 mars