SMP

SMPMagnusKarlsson260115Den första digitala vågen kom på tidigt 1990-tal när Mac:en blev ett verktyg för prepress. Nästa våg kom vid millennieskiftet där redaktionellt material även skulle digitaliseras och publiceras på nätet.

Smålandsposten är ett av de medier som nått längst när det gäller digital publicering, och nu handlar det om att få betalt för digitalt publicerat material.

Magnus Karlsson, mångårig publicist och chefredaktör på Smålandsposten, berättar mer om kundkonvertering – hur man går från analog till digital konvertering, och om hur tidningarna digitaliseras.

Var: Filmstaden Växjö – sal 2

När: Onsdag den 27 april kl 10:40

Se mer: Smålandsposten