Gunilla Bradley och Darek Haftor på Gunilla Bradley Centrum för forskning om digitala affärer.

Gunilla Bradley och Darek Haftor på Gunilla Bradley Centrum för forskning om digitala affärer.

Företagens förändringsarbete mot en mer digitaliserad marknadsföring, försäljning, och leverans blir allt viktigare.

Kunderna kräver att företagen arbetar på samma sätt som kunden blivit van vid som konsument. Det vill säga kommunikation via sociala media, informationssökning och konfigurering av produkter på företagets webbplats samt direkta avslut av affärerna med B2B e-handel.

För att möta dessa krav behövs nya strategier, ny kunskap och omfattande förändringsarbete.

Det är mot bakgrund av detta som Linnéuniversitetets Gunilla Bradley Center för Digitala Affärer och Kalmar Science Park e-commerce bjuder in några av regionens företag, med olika infallsvinklar i frågan, för att diskutera hur akademin kan hjälpa till i förändringsprocesserna.

Hur: Genomförs som företagsbesök i stället för den planerade workshopen

Anmälan: Kontakta Roland Karlsson via roland.karlsson@kalmarsciencepark.se eller 072 223 92 25

Logo_e-commerce_Color_300px