Knowit

Föredragshållare från Knowit är Henrik Ladström.

Föredragshållare från Knowit är Henrik Ladström.

Hur digitaliserad är din arbetsplats i dag, och hur kommer den att se ut i framtiden? Trots att vi nått långt står vi fortfarande inför stora förändringar och det kommer även att påverka hur vi kommer att arbeta i framtiden.

Mycket talar för att 40-50 procent av de yrken vi känner till i dag kommer att försvinna inom 20 år.

Följ med Knowit HRM på en trendspaning kring arbetsplatsens digitalisering och hur detta kan tänkas förändra morgondagens arbetsorganisation och arbetssätt. Föredragshållare Henrik Ladström, Digital HR på Knowit HRM AB.

När: Onsdag den 27 april kl 14:30

Var: Filmstaden Växjö – sal 1

Läs mer: Knowit