IEC

2016-04-13

Information Engineering Center (IEC) är ett forsknings- och samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet. IEC:s mål är att skapa nya företag, nya jobb och ökad konkurrenskraft genom samverkan mellan forskning, företag och omgivande samhälle. IEC:s vision är att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region.

Bygga samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga

Lars Hornborg, projektledare på IEC

Lars Hornborg, projektledare på IEC

Så hur arbetar IEC för att bidra till att förankra forskning och innovation i praktisk tillämpning inom det digitala området? Lars Hornborg, projektledare för IEC, ger här en introduktion där du får möjlighet att höra hur arbetet går till. IEC arbetar också för att etablera ett IT-forskningsinstitut knutet till Linnéuniversitetet, vars innehåll skall drivas av näringsliv och det offentliga. Du kommer här att få hör mer om hur processen går till.

När: Onsdag 27 april kl. 15:30

Var: Filmstaden Växjö – sal 2

Se mer: om IEC:s arbete