IT-Governance är konsten att styra en verksamhet så att IT tillför så stort värde som möjligt – ja så står det i alla fall på Wikipedia!

IT Governance hålls på Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10, i Växjö.

IT Governance hålls på Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10, i Växjö.

Vi vill denna dag lära oss mer om detta.

Hur organiserar sig IT-avdelningar, hur ser styrprocesser ut och hur mäter man och säkerställer att målen nås? Vi kommer få höra föredragshållare från olika verksamheter och i olika befattningar men alla med samma mål – att styra IT verksamheten effektivt.

Var: Elite Park Hotel, Västra Esplanaden 10, 351 06 Växjö, 0470-70 22 00.

När: Tisdag 26 april 09:00 – 16:00

Anmäl dig här

Agenda

IT-Governance

  • 9:00 – 9:25 Kaffe
  • 9:25 – 9:30 Välkomna hälsar Peter Bergehamn
  • 9:30 – 10:10 Hitesh Nagpal  IKEA IT ”IT Supplier Management”
  • 10:15 – 10:55 Patrik Ranhed IKEA IT ”IT Service Management – när IT och affärsverksamhet blir ett!
  • 11:00 – 11:40 Rolf Norrman Bybrick ”Tjänsteförvaltning – utmaningar och lösningar i en virtuell IT-miljö”
  • 11:40 – 13.30 Lunch
  • 13:30 – 14:10 Sixten Björklund, SIS ” Internationell standard för IT Governance”
  • 14:15 – 14:55 Hans Bergström, CGI, IT inom offentlig och privat sektor – skillnader och likheter
  • 15:00 – 15:35 Teresa Thorsson, Sigma IT & Management ”PENG-analys”
  • 15:40 Avslut med fika för de som vill

 

Om föredragen och föredragshållarna:

 

IT Supplier management

The session will focus on the structure and practices of IKEA IT in managing IT partners to deliver the right value for the growth of IKEA.

Hitesh Nagpal heads the shared services area at IKEA IT and has been actively engaged in the area of IT sourcing and management of IT suppliers both at IKEA and in his previous role as the country manager for a leading IT consultancy company from India.

 

IT Service Management – när IT och affärsverksamhet blir ett!

För att kunna effektivisera, få bättre kontroll på leveranserna och nöjdare slutanvändare behövs en strategi! Här presenteras en vinkel hur IKEA IT har implementerat Service Management. Vi kommer prata om roller, hur vi styr, hur vi följer upp och hur vardagen ser ut inom Service Management.

Patrik Ranhed är manager på IKEA och har varit en del av implementation av Service Management på IKEA IT. Patrik har även haft olika roller kopplade till Service Management så han har kunskap och förståelse från olika aspekter.

 

Tjänsteförvaltning – utmaningar och lösningar i en virtuell IT-miljö

Det finns många utmaningar med förvaltning och styrning av IT-miljön i gränslandet mellan verksamhet och IT. Lösningen stavas ofta Förvaltningsmodell och beroende på organisation, leveransstruktur och mognad har implementationen av en sådan modell gett olika resultat och värde. Utmaningen i dagens virtuella och distribuerade IT-miljöer är hur man ska hantera tjänsteföreteelsen och delade infrastrukturella resurser. En modell måste anpassas till hanteringen av ofta multipla och motstridiga krav och behov från olika verksamhetsdelar. Seminariet avhandlar hur man kan anpassa en förvaltningsmodell till denna utmaning och praktiska erfarenheter i införandet av en Tjänsteförvaltningsmodell.

Rolf Norrman är Service Management Senior Advisor och partner på byBrick Management med en lång erfarenhet av styrning och ledning av IT. Han tillbringar sina dagar med att hjälpa organisationer att bli ”högklassiga tjänsteleverantörer” genom Service Management. Inte genom att göra mer utan genom att göra annorlunda – tillämpa Service Management som huvudsaklig styrmetod.

 

Internationell standard för IT Governance

ISO har i samverkan med ett antal organisationer tagit fram en standard för IT Governance, ISO/IEC 38500. En ny version av denna standard har nyligen publicerats tillsammans med ett antal ”stödstandarder”. Sixten berättar på detta pass om styrning och ledning av IT med utgångspunkt i de internationella standarderna.

Sixten Björklund är ordförande i den grupp på SIS som arbetar med standarder inom IT Governance och IT Management samt medverkar i det internationella standardiseringsarbetet inom dessa områden. Sixten är egenkonsult inom ledning och styrning av IT och arbetar i stor omfattning med att stötta myndigheter i upphandlingar och sourcingaffärer.

 

IT inom offentlig och privat sektor / skillnader och likheter

Alla företag och verksamheter är idag oerhört beroende av ett välfungerande IT-stöd. Trotts detta väljer man inom den kommunala sektorn och den privata sektorn att organisera sin IT-verksamhet väldigt olika. Föredragshållaren berättar om sin spaning i ämnet och försöker sig även på en analys om varför det är så.

Hans Bergström är Strategikonsult på CGI men mångårig erfarenhet av strategiarbete inom både kommuner, myndigheter och privat sektor.

 

PENG-analys

En PENG-analys identifierar och värderar de nyttor som en verksamhet vill uppnå med en förändring eller ett projekt. Här presenteras marknadens mest etablerade metod för nyttoutvärdering. När innovation, digitalisering och förändring står för dörren vill ni säkerställa att den investering ni gör har den potential ni eftersträvar, eller hur?

Teresa Thorson är ansvarig för PENG-modellen sedan maj 2013 då Sigma tog över rättigheterna. Hon jobbar med att utveckla modellen, säkerställa dess kvalitet och utföra PENG-analyser. Hon har mångårig erfarenhet av att coacha projektledare och driva förändringsinitiativ. Teresa brinner för att identifiera nyttan i allmänhet och PENG-modellen i synnerhet.