Lnu_Symbol_Kalmar_Vaxjo

Jennifer Contreras, projektkoordinator, berättar om de satsningar som datavetenskapen gör för att ta vara på nyanländas kompetenser genom kompetenskartläggningar, validering och kompletterande utbildningar.

Jennifer Contreras, projektkoordinator.

Elin Lindkvist

Elin Lindkvist, samverkanskoordinator.

2016-04-08

Linnéregionens arbetsgivare söker med ljus och lykta efter rätt kompetens, det blir allt mer uppenbart för alla att de individer som föds och växer upp i regionen inte kan fylla det stora behov av kompetens som finns och växer. Samtidigt kommer det personer i form av internationella studenter och läser under ett år eller längre på Linnéuniversitetet eller hamnar i regionen på grund av att de tvingats fly från sina hemländer.

Elin Lindkvist, samverkanskoordinator på externa relationer berättar om de senaste satsningarna som håller på att formas för att bättre kunna ta vara på internationella studenters kompetenser och få fler att stanna i regionen efter avslutade studier.

Jennifer Contreras, projektkoordinator, berättar om de satsningar som datavetenskapen gör för att ta vara på nyanländas kompetenser genom kompetenskartläggningar, validering och kompletterande utbildningar.

När: Onsdag den 27 april kl 15:10

Var: Filmstaden Växjö – sal 2

Se mer: Delar av föreläsningen kan komma att ges på engelska.