Welf Löwe, professor vid institutionen för datavetenskap och forskningsledare för DISA.

Professor Welf Löwe.

2017-03-30

Som inledning till Digitala veckan 2017 berättade Welf Löwe, professor vid institutionen för datavetenskap och forskningsledare för DISA, om vilken nytta ditt företag kan ha av det nya forskningsinstitutet som redan knutit ett 30-tal forskare till sig.

Här kan du se föredraget i efterhand:

Digibrunch – så får du nytta av det nya spetsforskningscentret DISA


Welf Löwe, professor vid institutionen för datavetenskap och forskningsledare för DISA, inleder Digitala veckan 2017 med att berätta om vilken nytta ditt företag kan ha av det nya forskningsinstitutet DISA som redan knutit ett 30-tal forskare till sig.
DISA, eller Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences & Applications, som är det fullständiga namnet, blir universitetets sjätte spetsforskningsområde och kommer att innebära nya möjligheter för regionens IT-företag.
Direktlänk till filmen på Youtube: https://youtu.be/vLVBxIuKZFc