2017-03-12

På temat En stad som växer, hur ska Växjö fortsätta utvecklas, håller Swedbank sin Näringslivsdag 2017.

Klicka för att hämta inbjudan som PDF.

Klicka för att hämta inbjudan som PDF.

Under dagen kommer såväl politik som företagande och ekonomi att avhandlas och bland de medverkande återfinns såväl bankens egen chef för makroanalys, Olof Manner som den tidigare näringslivsministern Maud Olofsson, Charlotte Mellander, professor i nationalekonomi och Växjö kommunstyrelses ordförande Anna Tenje.

När: Måndag 3 april kl 11:00 – 17:00, registrering och lunch 11:00 – 12:30

Var: Växjö konserthus

Anmälan: senast 24 mars här
Inloggningsuppgifter för anmälan:
Användarnamn: vxo2017
Lösenord: vxo2017

Avgift: 495 kr per person inklusive lunch och eftermiddagskaffe

Mer info: Swedbank om näringslivsdagen