Lnu_Symbol_Kalmar_Vaxjo

2016-04-13

Marcelo Milrad, professor i medieteknik kommer att presentera ett urval av pågående forsknings-och utvecklingsprojekt (FoU) som sker i nära samarbete med olika aktörer från det omgivande samhället. Samarbetsparterna kommer från näringslivet och från den offentliga sektorn men utgångspunkten är densamma – FoU ska vara nyttig för alla parter.

Marcelo Milrad, professor i medieteknik

Marcelo Milrad, professor i medieteknik

Under presentationen kommer du att få höra mer om pågående forskningsprojekt som bedrivs i samverkan med Linnéuniversitetets forskare inom IT-området. Innehållet i dessa kan variera från innovativa lösningar av IKT i skolan, mobila lösningar inom hälsa samt interaktiv visualisering av Big Data inom branschen Tunga Fordon. Omfattning i dessa projekten kan variera mycket, allt ifrån såddprojekt som är kortare förstudier och som delfinansieras av IEC till storskaliga projekt med EU-finansiering och partners i flera länder.

Marcelo Milrad kommer också att presentera olika samarbetsmöjligheter så att just din organisation kan bli en av aktörerna och delta i forskningsprojekt tillsammans med våra forskare från Linnéuniversitetet.

När: Onsdag den 27 april kl. 16:05

Var: Filmstaden Växjö – sal 2