AV Media

Vad gör barn på nätet? Oavsett om vi är föräldrar, mor- eller farföräldrar, lärare, fritidspedagoger eller andra som har med barn och ungdomar att göra så är frågan kring barnens tillvaro på nätet lika viktig.  

HannaCarlsson_AVMediaKalmarHur fungerar de sociala medier som används och hur används de? En sak står klar. Det behövs vuxen närvaro i diskussionerna kring hur vi kommunicerar med varandra, hur vi behandlar varandra och hur vi kan använda olika kanaler på konstruktiva sätt.

Hanna Carlsson på AV Media i Kalmar håller en föreläsning som förbereder dig för detta och ger dig tips och förkunskaper som underlättar samtalet om nätet med barn och unga.

När: Måndag den 25 april 14:50–16:00

Var: På nätet så klart…

Webbsändningen: Föreläsningen webbsänds på www.avmkl.se och blir tillgänglig strax innan utsatt tid för föreläsningen ca 14.50. Allt som behövs för att titta är nätverksuppkoppling. Föreläsningen spelas även in och kommer finnas tillgänglig efteråt via AV-medias webbsida. 

Se mer: Hanna Carlsson på AV Media Kalmar bloggar om nätmobbing på temat Unga och vuxna på nätet