Inbjudan – klicka för att hämta som PDF.

Varför

Tävlingen arrangeras av IEC och Videum VR och syftet är att ge företagen möjlighet att utveckla mot den nya och unika VR-miljön som nyligen installerats i Videums regi. 

Hur

Utmaningen för tävlingsdeltagarna är att med hjälp av VR-miljön hos Videum skapa en applikation, tjänst spel eller upplevelse. Om de tävlande på något sätt kan väva in en lokal anknytning i implementationen är det sannolikt att detta kommer att påverka juryn positivt. 

Vem får vara med?

Medlemsföretag i IEC får ställa upp med ett eller flera lag i tävlingen. Varje lag ska bestå av tre invidider och vara anmält via länken på denna sida innan tävlingens start.

Vem vinner?

En jury bestående av tre domare kommer att bedöma samtliga bidrag och kommer att bedöma bidragen utifrån genomförande, visualisering och innovation. En publik röstning bland de deltagande lagen kommer att vägas in i juryns slutliga utlåtande. Ett bidrag kan vinna utan att vara helt slutfört om juryn bedömer att innovationsgraden eller originaliteten i iden bakom bidraget är tillräckligt framsynt.

Tävlingsregler

 1. Genom att anmäla ditt lag godkänner du dessa tävlingsregler.
 2. Bidraget ska vara en applikation, tjänst eller visualisering som körs på VR-labbet hos Videum VR.
 3. Bidraget ska baseras på förutsättningarna som anges i  de tekniska förutsättningarna.
 4. Bidraget måste kunna visas publikt vid presentationen den 31:a mars.
 5. Bidraget får inte helt eller delvis finnas publicerat sedan tidigare.
 6. Bidraget ska finnas på svenska eller engelska.
 7. Bidraget ska inte strida mot svensk lag.
 8. Bidraget ska vara det deltagande lagets egen idé och lösning, det ska ägas av det tävlande laget och inte skada immaterialrätt. I det fall där delar av en tjänst återanvänts ska källa anges och eventuella rättighetsfrågor vara lösta innan bidraget lämnas in.
 9. Det tävlande laget har rätt att ta hjälp av tredje part eller tredjepartsprogramvara.
 10. Inlämning av bidraget sker via presentation inför deltagande lag och jury kl 13:00-15:00 den 31:a mars
 11. Bidraget kan komma att presenteras publikt
 12. Misstänkt fusk leder till diskvalificering
 13. Tävlingsledningen tar inget ansvar för eventuella felfunktioner på webbsidan under eller före tävlingen eller för några problem eller tekniska fel på datauppkopplingar, servrar, tjänster, datorutrustning, programvara, eller någon kombination av dessa faktorer, inklusive skada på en deltagares eller annan persons dator som har samband med eller som beror på att man spelar upp eller laddar ner något av det material som ingår i tävlingen.
 14. I händelse av konflikt har tävlingsledningen tolkningsföreträde när det kommer till tävlingsregler och bedömningskriterier.
 15. Lag som inte följer reglerna eller som av andra skäl beter sig på ett sätt som inte är förenligt med tävlingens mål och anda kan diskvalificeras och fråntas eventuella priser.
 16. Tävlingsledning förbehåller sig rätten att ändra regler, villkor och bedömningskriterier fram till finalens start.

Rättigheter

All kod som skapas under tävlingen ska distribueras som öppen källkod under MIT-licensen. Om ett bidrag av någon anledning inte kan underställas detta måste deltagarna förankra detta med tävlingsledningen innan presentationen.

Tävlingsuppdrag

Att med hjälp av VR-miljön hos Videum skapa en applikation, tjänst spel eller upplevelse. Om de tävlande på något sätt kan väva in en lokal anknytning i implementationen är det sannolikt att detta kommer att påverka juryn positivt. 

Anmäl ert lag här