Programmet för Digitala veckan 2017 uppdateras kontinuerligt med mer information.