Bli sponsor

Vill du också bli sponsor till Digitala veckan? Digitala veckan arrangeras och finansieras av IEC och dess medlemsorganisationer. Vi har gemensamt valt att hålla avgiftsfria arrangemang, men för att kunna annonsera Digitala veckan bredare är fler sponsorer varmt välkomna.

makingmoney_401(K)_2012_Flickr_CCbysa2.0Att bli sponsor för Digitala veckan innebär att man får:

  • Tydlig och framskjuten exponering på kampanjsidan digitalaveckan.se
  • Synlighet i alla utskick kring Digitala veckan – både digitala och de som kommer att gå ut i traditionell press
  • Möjlighet att kostnadsfritt ställa upp egen monter i samband med konferenser där bland annat beslutsfattare inom offentlig IT för hela regionen kommer vara på plats
  • Möjlighet att genomföra specialevents under mässan

Målbilden för besökarna är bred – IT-intresserade som arbetar i eller söker jobb inom den digitala sektorn samt elever från Linnéuniversitets IT-inriktade utbildningar. Under veckan genomförs ett stort antal olika händelser på många olika platser.

Kostnaden för att medverka som sponsor är 10 000 kr*.

Kontakta Björn Lundsten på bjorn@iec2020.se för att få mer information.

*För medlemmar i IEC:s medlemsförening är sponsorpriset 5 000 kr. För de medlemmar som betalar en årsavgift överstigande 10 000 kr ingår både utställar- och sponsoravgift för Digitala veckan i medlemskapet.

Våra finansiärer