Bidraget ska vara en applikation, tjänst eller visualisering som använder minst en publik datakälla.

Bidraget ska syfta till att minska miljöpåverkan / miljöbelastning, åstadkomma positiv förändring i miljöskadligt beteende , premiera människors miljöfrämjande arbete , minska resursanvändning – eller liknande miljöfrämjande åtgärd.

Helt enkelt – något som är bra för miljön!

Exempel på datorkällor finns HÄR

Lycka till…