Schema för en


Under en heldag erbjuds du att ta del av ett välfyllt program fullt av inspirerande föreläsare med flertalet konkreta exempel på lyckad digitalisering.

PROGRAM
08.45 - Möjlighet att ansluta via utsänd länk
09.00 - VÄLKOMMEN. Dagens moderator Björn Mortensen
09:15 - INVIGNING. Digitaliseringsminister Anders Ygeman
09.45 - FÖRELÄSNING. Anders Thoresson
10.45 - FÖRELÄSNING. Google
11.45 - LUNCH
12.30 - PANELSAMTAL. Regionernas stöd till dig som företagare
Agneta Klingenvik, Christoffer Jansson, Helene Wieslander & Thomas Tiger 
13.00 - SEMINIARE STICKSPÅR 1. TietoEVRY och Wide Ideas
13.30 - SEMINIARE STICKSPÅR 2. Visma, och HUG/Linnéuniversitetet
14.00 - SEMINIARE STICKSPÅR 3. Fortnox och Trafiklärande med VR
14.30 - SEMINIARE STICKSPÅR 4. Pixelpappa och Zenta
15.00 - FÖRELÄSNING. Immersivt.se
15.50-16.00 ca AVSLUT. Digitala veckans DIGIdag år 2020

INVIGNINGSTALARE

KLOCKAN 09.15-09.30
Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister

I Network Readiness Index (NRI) årliga jämförelse av länders förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, rankas Sverige etta i världen.
Året 2020 – ett annorlunda år. Ett år där vi fick fokusera oss på att använda digitala verktyg.
Vilka lärdomar tar vi med oss? Hur sker och planeras fortsatt arbete för att främja digital kompetens och digitalt ledarskap? Vilka trender förutspås och vad krävs av var och en av oss?

FÖRELÄSARE

KLOCKAN 09.45-10.30
Vad är digitalisering för din verksamhet?
Anders Thoresson
Teknikjournalist

"Det räcker inte med teknik för digitalisering. Det krävs en kunskap om teknik men också förståelse för verksamheten för att kunna använda tekniken på rätt sätt. Det är användningen som är digitalisering, tekniken är bara en verktygslåda."
I föreläsningen kommer Anders att prata om varför det inte räcker med teknik för att digitalisera en verksamhet.
 
Anders Thoresson är teknikjournalist och har bevakat it-utvecklingen sedan 1999. Idag delar han sin tid mellan frilansverksamhet och ett projektledaruppdrag på Lindholmen Science Park i Göteborg. Dessutom hörs han regelbundet i sin podcast Digitalsamtal.

FÖRELÄSARE

KLOCKAN 10.45-11.30
Google

Andreas Strid

Andreas, Enterprise Cloud Architect på Google berättar om den nyligen åtagna målsättningen att till 2030 globalt helt övergå till förnybar energi i sina datacenter och övrig verksamhet.

REGION KRONOBERG & REGION KALMAR LÄN

KLOCKAN 12.30-12.55
Samtal med Regionen

Agneta Klingenvik, Christoffer Jansson, Helene Wieslander & Thomas Tiger

Region Kronoberg och Region Kalmar Län går igenom de erbjudanden de har till näringslivet. Bland annat finns möjligheter att få hjälp med konsultstöd, kompetensutveckling och företagscheckar för ditt företag.

Mycket att välja på

Stickspår 1

Observera att spåren inte är definitiva, ordningen kan komma att ändras. 

TIETOEVRY

TIETOEVRY

KLOCKAN 13.00-13.30

Digitalisering och Cloud i praktiken.
Rune Eide och Mikael Ekström

Rune och Mikael kommer att ge praktiska exempel på hur man tar sig an digitalisering och molntjänster för att förändra sin verksamhet, samt visa ett lokalt kundcase.

WIDE IDEAS

WIDE IDEAS

KLOCKAN 13.00-13.30

Det "nya normala" har gett oss nya förutsättningar i arbetslivet.
Åse Angland Lindvall

Distansarbete har blivit normalt och trycket på att utveckla nya tjänster, produkter och processer har ökat i takt med att konkurrensen har hårdnat och marknaden förändrats. Nu måste vi skapa plats för idéskapande, samarbete och utveckling digitalt. Jag kommer berätta om vikten att alla blir inkluderade, att medarbetare kan agera och dela idéer kring utmaningar och behovet av att kunna förstå vad vi agerar på, varför och hur arbetet går. Allt för att skapa trygga, kreativa och engagerade medarbetare som i sin tur skapar en innovativ organisation.

Mycket att välja på

Stickspår 2

Observera att spåren inte är definitiva, ordningen kan komma att ändras. 

VISMA

VISMA

KLOCKAN 13.30-14.00

Cyberhoten mot det digitala företaget.  
Martin Öberg, Security Operations

Martin Öberg från Vismas säkerhetscenter diskuterar vilka aktuella hot som möter dagens moderna företagare och hur man bäst skyddar sig.

HUG

HUG

KLOCKAN 13.30-14.00

Inga grusade planer med GRUS!
Mirka Kans, Linnéuniversitetet


Detta är en berättelse om hur ett antal lokala företag och forskare tillsammans möter samhällsutmaningar med hjälp av digitalisering. Som en del av projektet Hållbart underhåll av grusväg identifierades behovet av bra IT-stöd för planering, utförande och uppföljning av underhåll på grusväg, och det resulterade i underhållssystemet GRUS. Följ vår resa från idé till konkret resultat!

Mycket att välja på

Stickspår 3

Observera att spåren inte är definitiva, ordningen kan komma att ändras. 

FORTNOX

FORTNOX

KLOCKAN 14.00-14.30

Arbete med AI har både stora utmaningar och möjligheter.
Johan Hagelbäck, Fortnox

Johan berättar om Fortnox satsningar på AI och arbetet kring automatisk bokföring. Vi får höra om innovation och hur man hanterat de utmaningar man har stött på under sin utvecklingsresa. 

TRAFIKLÄRANDE MED VR

TRAFIKLÄRANDE MED VR

KLOCKAN 14.00-14.30

Barn och unga trafiktränas med VR-glasögon - Växjö kommun först ut i Sverige.
Birgitta Rydztröm, projektledare och Michael Wall, 360 fotograf

Men digital teknik kopplat till VR-glasögon öppnas helt nya möjligheter till trafikträning. 
Växjö är först ut i Sverige med den här undervisningsmodellen som främst riktar sig till barn och unga i grundskolan. 
– Det här är coolt och jag har lärt mig att aldrig mer cykla på vänster sida, säger en av eleverna.
Projektet görs i samarbete med Polisen och stöttas nationellt av Arvsfonden.

Mycket att välja på

Stickspår 4

Observera att spåren inte är definitiva, ordningen kan komma att ändras. 

PIXELPAPPA

PIXELPAPPA

KLOCKAN 14.30-15.00
Gamification - för ett ökat engagemang.
Björn Rutholm, Chief Game Changer

Björn berättar hur de arbetar med gamification & spelpsykologi för att skapa positiva beteendeförändringar. De går även igenom konkreta exempel.

ZENTA

ZENTA

KLOCKAN 14.30-15.00
Innovationsledarskap för framtidens företag
Aida Begovic

Innovationsledarskap är en filosofi och teknik som kombinerar olika ledarskapsstilar för att inspirera och påverka medarbetare att skapa kreativa idéer, processer, produkter och tjänster. Innovationsledaren har nyckelrollen. Vad krävs av en innovationsledare och innovationsledarskap? Hur leder man ledare inom innovationsteknik? Hur skapar man självledarskap? Hur låser man upp kreativitet och innovationstänk? Vi på Zenta jobbar med dessa 10 kärnpunkter för innovationsledarskap.

FÖRELÄSARE

KLOCKAN 15.00-15.50
Immersivt.se

Niclas Johansson

Niclas är entreprenör, teknikfreak och expert på användarperspektivet av digitaliseringen. Han är återkommande gästföreläsare och facilitator på Berghs och Hyper Island, och har därtill föreläst om digitala trender och verksamhetsutveckling hemma i Sverige på bl a Offentliga Rummet, såväl som internationellt på Wearable Tech World och Quantified Self Conference. Niclas driver Immersivt.se (f d VRSverige.se) - landets största sajt om VR/AR som har omvärldsbevakat och hjälpt verksamheter att komma in i tekniken sedan 2013.

Under Digitala veckan kommer Niclas berätta om hur vi kan använda VR för lönsam kollaboration i digitaliseringens och distanseringens dagar. Tillämpningar för digitala möten, kompetensutveckling, produktdesign och mycket mer.