Om Digitala veckan

Digitala veckan är ett evenemang som arrangeras av den ideella föreningen Digitri i samverkan med flertalet lokala samarbetspartners.

Digitri är en ideell förening som primärt verkar för en ökad digitalisering av sydöstra Sveriges små och medelstora företag. Föreningen erbjuder olika typer av event med syfte att både utbilda och inspirera. Eventen erbjuder även möjligheter att nätverka och koppla samman företag med digitaliseringsambitioner med välrenommerade aktörer (konsultbolag, tjänstebolag, utbildningar, kommunalt- och regionalt stöd, etcetera) som därefter tillsammans kan hitta vägar för att förverkliga företagens digitaliseringsmål.

Förutom sina medlemmar, har Digitri även ett nära samarbete med Linneuniversitetet, Videum Science Park, Region Kalmar, Region Kronoberg och Oskarshamns kommun.

Bli en av oss
Tillsammans gör vi regionen starkare!
Läs mer på https://digitri.org/medlem/

Medlem
Genom att bli medlem i Digitri blir du en del av föreningens nätverk och verkar därmed indirekt för en ökad digitalisering av regionen. Du blir med förtur eller exklusivitet inbjuden att delta på våra uppskattade event. Som medlem synliggörs du även på vår hemsida.Partner 
Som partner köper du in på föreningens ambition om att tillsammans skapa en av Sveriges starkaste IT-region. Som Partner får du allt som en medlem får, men har även möjlighet att mer aktivt delta i planerandet av våra evenemang. Självklart kommer även partnerskapet att tydliggöras på hemsida, vid event och i vår kommunikation.

Sponsor 
Som sponsor kan du välja att antingen sponsra föreningen och dess ambition som sådan, alternativt sponsra specifika event eller delar av de samma. Detta kommer naturligtvis uppmärksammas proportionerligt beroende på sponsringens storlek och sammanhang.